Anunturi

swissro-centered-1-rgb

Proiectul „Reabilitarea dependenților de alcool și droguri din medii defavorizate”

 • Prin acest proiect persoanele care nu pot contribui financiar la costurile tratamentului pot fi admise în centrele Crucii Albastre pentru cure de terapie de până la trei luni, fără a achita contribuția standard la costurile tratamentului la centre. 
 • Perioada de desfășurare: martie 2016 – februarie 2017.
 • Condiții de acordare a serviciilor oferite în cadrul acestui proiect:
  • recunoașterea dependenței de alcool sau droguri, instalate în urmă cu cel puţin un an
  • existența unei motivații pentru terapie și pentru abstinența de lungă durată
  • absența afecțiunilor medicale grave/acute sau a tulburărilor psihice severe
  • o perspectivă realistă de a avea un domiciliu stabil după externare
  • absența veniturilor sau dovada unor venituri insuficiente pentru a putea achita costurile tratamentului la centrele de reabilitare. 
 • Pentru mai multe informații puteți suna la numărul 0727.091.342 (Ștefan Iancu, asistent de proiect) sau accesați secțiunea de Contact a site-ului.
 • Scopul proiectului: facilitarea accesului la tratamentul de reabilitare pentru 40 de persoane dependente de alcool sau droguri, din medii defavorizate, care nu își pot permit să contribuie la acoperirea costurilor tratamentului, în serii de câte zece pacienţi.
 • Obiectivele proiectului: 
 1. Identificarea dependenților de alcool și droguri care au motivație pentru tratament de recuperare și pentru abstinența de lungă durată, dar care nu își permit, împreună cu familiile lor, costurile internării într-un centru de reabilitare, cu un accent pe dependenții care fac parte din categorii sociale vulnerabile sau defavorizate, precum tineri, persoane cu statut socio-economic precar,din mediul rural, de etnie roma sau LGBT.
 1. Oferirea de servicii de tratament de reabilitare psiho-socială în cadrul unei cure de recuperare de câte trei luni de persoană, prin terapie de grup, psihoterapie individuală și terapie ocupațională în cadrul centrelor de tratament de la Șura Mică și Șelimbăr, care aparțin asociației Crucea Albastră, pentru 40 de persoane, femei și bărbați, pe parcursul unui an.
 1. Dezvoltarea capacității centrelor de tratament ale Crucii Albastre prin:

3.1. Oferirea serviciilor unui expert psihiatru tuturor beneficiarilor din cele două centre de tratament ale organizației

3.2. Formarea profesională și sensibilizarea echipei de terapeuți a centrelor organizației pentru tratamentul optim al persoanelor care fac parte din categorii sociale defavorizate sau supuse discriminării, precum persoanele de etnie roma sau LGBT, care se confruntă cu probleme specifice în contextul dependenței de alcool sau droguri și al reabilitării.

3.3 Suplimentarea ofertei terapeutice a centrelor prin terapie prin artă și activități culturale și educative oferite tuturor beneficiarilor celor două centre de tratament.

3.4. Creșterea notorietății serviciilor oferite de asociație, a proiectului derulat și a asociației în rândurile grupurilor țintă și a încrederii acestora în reabilitarea din dependența de substanțe prin psihoterapie și terapie de grup.

 • Costuri totale ale proiectului:82.864 CHF, din care valoarea grantului din partea Programului de Cooperare Elvețiano-Român este de 74.564 CHF, iar contribuția asociației Crucea Albastră este în valoare de 8300 CHF.
 • Alte activități în cadrul proiectului:
  • organizarea și susținerea unui workshop/atelier de diversity training de sensibilizare a echipei de psihologi și consilieri în adicții, la sediul Crucii Albastre din Sibiu, cu participarea personalului implicat în terapie din centrele asociației.
  • participări ale celor trei psihoterapeuți din echipa de proiect la conferințe/seminarii de formare/specializări internaționale în domeniul lucrului cu pacienții aparținând unor grupuri vulnerabile sau stigmatizate.
  • inițierea ședințelor de terapie prin artă și a unor activități culturale, de divertisment și educaționale care vin în completarea terapiei la cele două centre.
  • activități de management al proiectului, promovare și evaluare.

Proiectul „Reabilitarea dependenților de alcool și droguri din medii defavorizate” este finanțat de Programul de Cooperare Elvețiano-Român prin Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile.

Acest website nu reflectă neapărat poziția guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia revine în întregime asociației Crucea Albastră din România.

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania