Politica de confidențialitate a Asociatiei Crucea Albastra din Romania

 Cazurile in care pot fi folosite sau dezvaluite informatii cu caracter personal sunt:

Drepturile dumneavoastra la confidentialitate in calitate de pacient al nostru

Acces: Pe baza unei cereri scrise, aveti dreptul de a inspecta si de a face copii ale informatiilor cu caracter personal (sau ale unei persoane a carei tutore legal sunteti). Contactati Secretariatul nostru pentru o copie a formularului de cerere. Copiile, daca sunt necesare, se vor elibera contra cost. Daca preferati un rezumat sau o explicatie a informatiei legate de sanatatea dumneavoastra, va putem oferi acest serviciu in schimbul unei taxe. Va rugam contactati secretariatul nostru pentru informatii privind sistemul nostru de taxare.
Amendament: Aveti dreptul de a modifica informatiile cu caracter personal, in cazul in care considerati ca sunt incorecte sau incomplete. In anumite circumstante, cererea dumneavoastra poate fi respinsa.
Restrictii: Aveti dreptul de a ne solicita sa impunem restrictii aditionale in folosirea sau dezvaluirea informatiilor cu caracter personal. Nu trebuie sa fim neaparat de acord cu aceste restrictii, dar in cazul in care suntem de acord, ne vom respecta intelegerea (cu exceptia situatiilor urgente). Va rugam contactati secretariatul nostru daca doriti o restrictionare suplimentara a accesului la informatiile cu caracter personal. Aceasta cerere trebuie trimisa in scris.
Intrebari si reclamatii: Aveti dreptul de a inainta o plangere impotriva noastra in cazul in care considerati ca nu am respectat Politica de Confidentialitate. Reclamatia dumneavoastra trebuie adresata Secretariatului nostru. Daca considerati ca v-am incalcat dreptul la confidentialitate sau daca nu sunteti de acord cu o decizie pe care am luat-o in ceea ce priveste accesul la informatia legata de sanatatea dumneavoastra, puteti sa ne trimiteti o reclamatie in scris. Sustinem dreptul dumneavoastra la confidentialitatea informatiei care va priveste si suntem dispusi sa colaboram spre solutionarea oricarei probleme in acest domeniu.