Centrul de tratament pentru femei

P1260065Insula Speranței este centrul de reabilitare pentru femei dependente de alcool, droguri, medicamente și alte dependențe, situat în localitatea Șelimbăr, la 2 km de Sibiu. Durata minimă a curei este de o lună, iar cea recomandată este de 2-4 luni. Centrul beneficiază de 6 dormitoare cu 2, 3 și 4 paturi, cabinete adecvate terapiei în grup și individuale, sală de mese, bucătărie, cămări și spații pentru depozitare corespunzătoare, cameră de oaspeți și sală de primire și festivități și băi dotate cu dușuri cu apă caldă și toalete la toate cele patru nivele ale casei. Pe lângă toate acestea, am reușit să construim și o capelă potrivita rugăciunii, meditației și regăsirii spirituale.
Citește  articolul

Insula Speranței, ca centru de reabilitare a femeilor dependente de alcool, medicamente și alte droguri, își propune să creeze o viață comunitară cât mai apropiată de realitatea cotidiană. Sediul Insulei este o casă obișnuită, pe o stradă obișnuită, într-un sat obișnuit pentru a putea dezvolta contacte obișnuite cu mediul înconjurător, pentru ca pacientele să poată să se simtă ca acasă. Nimic nu seamănă aici cu o instituție de tratament cu o atmosferă rece și fără personalitate. Casa are un decor primitor și familial pentru toti cei prezenți în casă.

Internarea la centru:

• este la libera alegere: recunoaștea dependenței și existența unei motivații pentru terapie, recunoașterea faptului că există o problemă cu abuzul de alcool, droguri sau medicamente și dorește să și le trateze
• pentru internare sunt necesare: cartea de identitate, ieșirile din spital (unde este cazul) cu tratamentul aferent, adeverința epidemiologică, haine adecvate sezonului și zonei de munte
• se face în absența unor boli interne sau psihiatrice grave
• nu necesita trimitere medicalăâ
• se respectă anonimatul
• primim donații sau contribuții pentru serviciul de terapie (terapie individuală minim o dată pe săptămână, terapie de grup de cinci ori pe săptămână, consiliere spirituala o data pe saptamana, autoterapie cu animator și alte activități terapeutice) și, în plus, pentru costul utilităților (cazare, 3 mese/zi) (100 RON/zi, plata se face pe o lună minim, 3000 RON/luna)

Ședințe de psihoterapie individuală, care au la baza relații de încredere și care țin seama de caracteristicile psihice, intelectuale și experiența de viață a fiecărei persoane. Ședințele sunt planificate și conduse astfel încât să-i dezvăluie fiecărei paciente acele trăsături de personalitate, relații sau mod de viață (sau interacțiunea lor) care au contribuit la dependența sa. Scopul este de a-i permite fiecăreia, înarmată cu aceste cunoștințe, să se reconstruiască pe sine astfel încât problema dependenței să fie înlăturată.

Psihoterapia de grup, este un proces de învatare despre mecanismul dependentei in general în care fiecare pacientă beneficiază de experiența celorlalte, își pierde sentimentul de izolare și capătă speranță observând încrederea altora în abstinența pe care o credea imposibilă. Prin examinarea modurilor proprii de reacție și ale altora, prin explorarea originii acestor moduri, ea poate să-și modifice în timp modelele de comportament de auto-apărare, favorizând astfel și lărgirea influenței terapeutice asupra sa.

Activități stimulative de tipul ergoterapiei sau terapiei ocupaționale. Educarea în sensul unui stil de viață mai sănătos și echilibrat are drept componentă principală auto-gospodărirea, încadrarea într-un program relativ stabil, dar și posibilitatea liberei decizii, a implicării în organizarea casei și stimularea inițiativei.
Menținerea contactelor și după externare, traduse printr-un sprijin permanent în menținerea abstinenței pentru pacientele ce au trecut deja prin cura de reabilitare.

CARACTERISTICILE SPECIFICE DEPENDENTEI FEMININE

La începutul secolului nostru, raportul bărbați – femei alcoolice a fost evaluat la 10:1. Aceste informații se întemeiază, probabil, doar pe o parte din numarul îmbolnăvirilor existente în realitate, și asta datorita faptului ca multe dintre cazurile de depedență la femei  nu au fost recunoscute, au fost ignorate sau trecute sub tăcere.

În cursul ultimelor decenii s-a realizat însă, la nivel mondial, corectarea acestor cifre, numărul de femei dependente ajungând să fie cel puțin 30% din totalul numărului de cazuri. Factorii răspunzători pentru această situație sunt, pe lângă scăderea tendinței de a mai ține ascunse aceste date, ridicarea calitatii diagnosticului și creșterea tendințelor de  egalizare a  normelor sociale între bărbați și femei.

Condițiile în care o femeie devine dependentă se aseamană până la un punct cu cele care favorizează dependența la bărbați, mai ales în ceea ce privește premisele organice și principiile învățarii. În istoricul evoluției, momentul instalării abuzului diferă însă la femei atât din punct de vedere al cauzelor, cât și al consecințelor. Opinia publică are o reacție destul de diferită față de un bărbat care a întrecut măsura la baut în comparație cu o femeie care nu-și mai poate controla consumul de alcool. De aceea,femeile beau mai degraba pe ascuns și se simt mai părăsite atunci când consumul de băutură le scapă de sub control. Partenerii au mult mai puțina înțelegere pentru partenera care bea, comparativ cu nenumăratele soții de alcoolici.

Spre deosebire de alcoolismul masculin, la femeile dependente de alcool există frecvente legături duale cu depresia, tulburările anxioase, tulburările compulsive, psihozele și tulburările de personalitate. Și mai sugestivă este, comparativ cu alcoolismul bărbaților, apariția frecventă a cazurilor de sindrom borderline, tulburări de alimentație și dificultăți în stabilirea identității sexuale de rol.

Pentru femei, familia are o importanță deosebită, astfel încât este esențial pentru ele să aibă ”o căsnicie bună”. Fetele și femeile trebuie să sufere o serie de procese de maturizare prin care pot trece cu bine sau pot să dea greș. Motive invocate pentru abuzul de alcool și de medicamente sunt: statutul de ”fată bătrână”, incapacitatea de a avea copii, sarcina nedorită, întreruperea serviciului pentru mai multă vreme (de exemplu, după nașterea unui copil), divorțul, moartea unei persoane iubite, îmbolnăvirea gravă a unor membri de familie. Astfel de evenimente le fac pe aceste femei atât de nesigure, încât au impresia că nu se pot descurca decât luând medicamente sau recurgând la alcool. Cu cât recunosc și acceptă mai puțin problemele pe care le au, cu atât mai pronunțat este consumul de medicament sau de alcool. La începutul terapiei, femeia înca nu este capabilă să vada legatura dintre abuz și griji.

La aceasta se adaugă faptul că multe femei au fost agresate fizic sau/și maltratate sexual. Dacă un asemenea abuz sexual comis de unul din membrii familiei (tată, unchi, tată vitreg) devine cunoscut, atunci fetele sunt cele care, de regulă, trebuie să plece de acasă într-o instituție de ocrotire. Pe lângă maltratarea suferită, tot  femeile sunt tratate deci ca faptaș, deși ele sunt de fapt victime. Violul este delincvența cu rata cea mai mare de creștere. Se apreciaza că o femeie din șase este violată în cursul vieții sale. Consecințele se reflectă în abuzul de alcool și de medicamente în cazul femeilor.

Cum femeile reușesc mai degrabă decât bărbații să-și accepte problemele și slăbiciunile psihice, ajung mai repede la medic cu asemenea probleme. Medicul va prescrie, eventual, medicamente psihotrope. Trebuie amintită și dubla solicitare datorată serviciului și muncilor casnice, precum și renunțarea la interesele personale în favoarea familiei. În timp ce dependența de medicamente restabilește starea de funcționalitate a femeii și îi permite să salveze aparențele timp mai îndelungat, consecințele unei dependențe evidente sunt cu atât mai grave pentru o femeie. Ele cad mult mai repede și aproape fără speranță în abisuri sociale și psihice. Bineînțeles că orice femeie dependentă încearcă să evite aceasta. De aceea, femeile încearcă să riște cât mai puțin și să nu iasă în evidență cu abuzul lor

PROGRAM ZILNIC, CENTRUL “INSULA SPERANTEI”
 • 07:00-7.30   Trezirea,aerisirea camerelor,igiena matinala
 • 07:30-8.00    Serviciu pe sectoare
 • 08:00-8.30    Mic dejun
 • 08.45-9.00    Verificare sectoare
 • 09.00-12.00  Psihoterapie individuala
 • 09:00-11.00   Ergoterapie
 • 11.00-11.30   Pauza
 • 12.00-13.30   Grup de consiliere sau terapie psihologica
 • 13.30-14.00   Pauza
 • 14.00-14.30    Pranz
 • 14.30-17.00    Program de voie
 • 17.00-18.00    Autoterapie
 • 18.00-19.00    Activitati  gospodaresti
 • 19.00-20.00     Cina
 • 20.00-22.00     Program de voie
 • 23.00-23.30     Stingerea

Vineri este ora administrativa,iar sâmbătă după masa și duminică, program de voie,curatenie generala, inclusiv posibilitatea de a primi oaspeți și de a se învoi (după 4 săptămâni). Sâmbătă și duminică mesele sunt la orele 8:00, 14:00 și 19:00.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA A CENTRULUI DE REABILTARE INSULA SPERANTEI

Toti colaboratorii asezámântului vá ureazá succes pentru cura dumneavoastrá de reabilitare. Ne dorim si asteptám colaborarea dumneavoastrá activá în terapie. Durata curei se va încadra în principiu între4 si 6 luni, în care veti avea ocazia sá meditati asupra trecutului dumneavoastrá si sá vá faceti planuri pentru viitor

Obiectivul principal al terapiei este acela de a vá prelucra problemele, atât cele cunoscute cât si cele care încá nu au fost constientizate.

Priviti-ne pe noi, cei din echipa terapeuticá, ca pe niste oameni care doresc sá vá ajute sá vá întelegeti mai bine viata, situatia si problemele si sá gásiti solutiile cele mai bune posibile. Pentru aceasta vá vom oglindi atât calitátile cât si trásáturile mai problematice ale personalitátii dumneavoastrá. În ultimá instantá numai dumneavoastrá puteti sá vá asumati responsabilitatea depliná pentru propria viatá, adoptând un stil de viatá mai sánátos si mai echilibrat, în care sá nu mai aveti nevoie de alcool sau alte droguri.

Pentru ca terapia sá se poatá desfásura într-un mod eficient si fárá frecusuri inutile este nevoie ca toti sá respecte anumite reguli. Dacá veti încálca aceste reguli va trebui sá vá asumati ráspunderea si sá acceptati anumite consecinte. Dacá veti avea anumite nedumeriri, adresati-vá colaboratorilor centrului.

Părăsirea incintei centrului

În primele 2 sáptámâni párásirea centrului NU este permisá.După 2 săptămâni poate pleca din centru doar însotita de o terapeuta sau o pacienta desemnata de aceasta.Pentru rezolvarea unor probleme legate de reîncadrarea socialá si profesionalá se poate cere învoiri, fárá a depási un total de maxim zece zile si lipsind cât mai putin de la orele de grup. Întoarcerea din învoiri se va face cel târziu la ora 21:00. Toate învoirile se solicita prin cerere scrisa si vor fi aprobate de directorul centrului.

Vizite

Dupá primele 8 săptămâni,după consilierea familiei puteti primi vizite sámbáta dupá amiaza, duminica si în sárbátorile legale. Vá rugám sá prezentati toti vizitatorii terapeutei de serviciu, care în másura posibilitátilor, vá va sta la dispozitie si pentru eventuale consultatii cu participarea vizitatorilor.

Externari premature

Prin urmátoarele fapte ne obligati sá vá externám imediat:

1.  Încálcarea gravá a normelor de convietuire civilizatá, mai ales prin agresiune fizicá. În caz de infractiuni suntem obligati sá anuntám si organele în drept.
2.  Neîndeplinirea obligatiilor asumate în cadrul contractului încheiate la internare.
3. De asemenea puteti fi externată prematur dacá dovediti motivatie insuficientá pentru abstinentá (renuntare totalá la alcool, dar si la medicamente neprescrise de medic), mai ales prin posesia sau consumul pe furis de alcool sau medicamente neprescrise. De regulá consumul de alcool sub orice formá si în orice  cantitate, atât în incinta centrului cât si în afara lui duce la externare imediatá, dacá nu este recunoscut imediat si pacienta nu-si prelucreazá în mod serios recidiva, atât în grup cât si între patru ochi cu un terapeut.

Aparate electrice

Este permisá folosirea de radiouri/radiocasetofoane (numai cu acordul colegelor de camerá si la un volum scázut, respectiv cu cásti), de uscátoare de pár personale. Nu este permisá aducerea si folosirea de termoplonjoane, resouri electrice, aeroterme, fiare de cálcat etc.

Garantie pentru obiecte de valoare

Conducerea centrului poate prelua garantie doar pentru obiecte de valoare si bani predati spre pástrare acesteia. Pentru obiecte predate colaboratorilor centrului la externare se garanteazá timp de douá sáptámâni, dupá care institutia va dispune de ele.

Îngrijirea patrimoniului centrului

Vá rugám sá îngrijití corespunzátor toate obiectele de inventar si toate lucrurile primite spre folosintá. Nu este permisá fixarea de cuie, suruburi, pioneze, bandá adezivá etc. pe pereti si mobilá. În cazul producerii de daune materiale centrului, inclusiv prin pierderea sau degradarea prin  utilizare necorespunzátoare a unor obiecte primite în folosintá, sunteti obligatã sá suportati paguba.

Controale

Colaboratorii centrului au dreptul de a efectua oricând controale privind posesia sau consumul de alcool sau alte substante psihotrope nepermise, dar si privind aspecte de igiená si ordine în camere si dulapuri (numai în prezenta pacientelor). Atat pe parcursul internării căt si dupa la venirea sau revenirea in centru  vá rugám sá prezentati toate bagajele aduse sau pachetele primite terapeutei de serviciu.

La revenirea în centru se poate aplica alcool testul sau se fac analize pentru depistarea alcoolului sau drogurilor sau medicamentelor ,daca e cazul sau pacienta nu recunoaste caderea-recidiva.

Participarea la mese

Participarea la mese regulate, servite în comun, este importantá atât pentru obisnuirea cu un program ordonat cât si pentru stabilirea contactelor mai apropiate cu alte persoane. De aceea este obligatorie si se cere o tinutá îngrijitá (pe cât posibil nu în hainele de lucru).  Nu se permite pástrarea în camere de alimente perisabile, prepararea individualá de mâncáruri gátite sau báuturi calde (cafea, ceai). Intrarea în blocul alimentar (bucatarie, camara, pivnita) este permisá numai pacientelor repartizate pe acest sector.

Programul de odihna

Programul de odihná, cuprins între orele 23:30  si 07:00 trebuie respectat strict, în interesul tuturor pacientelor. Aceasta include stingerea televizorului (imediat dupá terminarea filmului ce se deruleazá la ora stingerii), a aparatelor de radio si a lustrelor.
Se respectă programul de pauză de peste zi pastrându-se liniştea în dormitoare.

Fumatul

Fumatul este permis numai în afara activitátilor terapeutice si în locurile special amenajate. În interiorul casei este strict interzis. Încurajám pe cele care doresc sá se lase si de fumat si le oferim asistenta noastrá. 

Telefonul

Telefonul centrului sau personal poate fi folosit în timpul sáptámânii între orele 20:00 si  22:00 . Primirea de telefoane din afará este permisá în afara orelor de terapie, cu exceptia cazurilor de urgentá.

Spalarea lenjeriei

Lenjeria de pat se va spala la intervale de 2 sáptámâni cu masina de spãlat a centrului. Lenjeria de corp si hainele se spalá, se pun la uscat si se calcá individual, de regulá în zilele de sâmbátá sau în timpul liber.

Igiena personala

Spálatul zilnic, inclusiv pe dinti, este obligatoriu. Evitati aglomerarea la dus pentru a nu epuiza rezerva de apá caldá. Fiecare trebuie sá lase curátenie în urma ei. Aceasta este valabil si pentru folosirea chiuvetelor si W.C.-urilor. Nu este permis dormitul în haine de zi, nici statul în pat peste zi, decât în caz de boalá sau in pauze.

Camerele

Sunteti responsabila pentru pástrarea ordinei si curáteniei în camerá precum si în spatiile comune, mai ales în sectorul care vi se va repartiza. Paturile trebuie fácute înainte de micul dejun. Sámbáta paturile trebuie bine aerisite si se va face o curátenie generalá în camere, care va include cel putin lunar spálarea geamurilor si stergerea usilor (ultima simbata din luna). Îngrijiti bine toate lucrurile si gânditi-vá si la cele care vor veni în urma dumneavoastrá.  Intrarea în alte camere este permisá numai la invitatia pacientelor respective. Folosirea de foc deschis (lumânári etc.) nu este permisá. Încercaþi sã menþineþi temperatura de 20°C, iar peste noapte 18°C. Pentru risipá de energie termicá sau electricá ráspundeti material.

Consideratii finale

Tot ce poate exista într-un om ca sentimente, fantezii si dorinte, fie si furia, ura, invidia, frica sau durerea, sunt lucruri umane. Inuman ar fi sá nu recunosti aceste lucruri si sá nu te poti accepta asa cum esti. De asemenea ar fi inuman sá te lasi purtat fárá nici o vointá, ca o frunzá de vânt, de toate aceste lucruri. Felul cum vá veti încadra în acest regulament ne va aráta dacá si unde aveti probleme mai serioase si unde sunteti mai periclitat sá “recidivati” în vechi obiceiuri proaste. Vom încerca împreuná sá ne dám seama care sunt conflictele interioare care încercati sá le rezolvati prin încálcarea regulamentului, asa cum în trecut ati încercat sá le rezolvati prin consumul de alcool, medicamente cu efect psihotrop sau alte droguri. Dorim sá vá ajutám sá gásiti pe viitor metode mai bune de a face fatá conflictelor, fárá a intra într-o dependentá sau alta.

Centrul “INSULA SPERANTEI” a fost fondat si functioneazá datoritá angajamentului unor crestini apartinând tuturor bisericilor mai importante din tará (evanghelicá, reformatá, ortodoxá, grecosi romano-catolicá) si fiind ajutat de donatori si sponsori din stráinátate si din tará. Dorim ca în centru sá domneascá o atmosferá de tolerantá si buná întelegere între oameni apartinând diferitor etnii, confesiuni si páturi sociale. Respectám convingerile fiecáruia si dorim ca orientarea crestiná ecumenicá (interconfesionalá) a centrului, care se reflectá printre altele în reculegerile tinute sáptámânal, rugáciuni si cântece, sá fie respectatá. Stim cá foarte multi oameni care au biruit o dependentá de un drog, fie el ilegal sau legal, au fost ajutati, pe lângá asistenta medicalá si socialá, si printr-o renastere spirituala.

În numele tuturor colaboratorilor,

Echipa terapeuticá:

Oltean Marius, director
Lux Holger, medic
Delca Valentin, preot-consilier spiritual
Costea Tudor Matei, asistent social
Minola Vasiliade,voluntar

Adresa noastrá este:                                                                      Forul tutelar:

Centrul “INSULA SPERANTEI ”                                  Asociatia Crucea Albastra din Romania (CARO)
Selimbar, str. Unirii, nr. 2, Jud. Sibiu                        Presedinte: Conf. Univ. Dr. Pr. Constantin Necula  
Tel. 0269/560960                                                                   Vicepresedinte: Pr. Dietrich Galter
Tel. mobil 0751163774                                                             Director Executiv: Oltean Marius

One comment on “Centrul de tratament pentru femei”

 1. Pingback: Alcoolicii şi dependenţii de droguri, ajutaţi de Crucea Albastră să se trateze la Sibiu | Știri de Sibiu

Comments are closed.